Weblog: Boekhouden is geen natuurwetenschap

In vervolg op mijn vorige weblog wil ik opnieuw stilstaan bij de perverse prikkels die uit kunnen gaan van normen (of quasi normen, zoals signaleringswaarden). Die kunnen ertoe leiden dat beoogde effecten niet optreden of dat personen of instellingen op verschillende manieren proberen om aan de norm te voldoen. Dat doet zich op vrijwel alle terreinen van menselijk handelen voor. Een interessant voorbeeld is de discussie over de scheiding tussen een personele en materiële lump sum in het onderwijs. Of die scheiding er komt, is uiteraard een politieke keuze, waar ik niet in treed. Het is wel nuttig te kijken naar mogelijke perverse prikkels rond zo’n norm.

Lees de weblog van Jos Verkroost.