Meer duidelijkheid over selectie bij wo-masteropleidingen gewenst

Meer duidelijkheid over selectie in het hoger onderwijs is gewenst. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in het rapport De master van jouw keuze? Selectie in bekostigde wo-masteropleidingen. Het rapport maakt deel uit van een meerjarig onderzoek naar selectie en toegankelijkheid in het hoger onderwijs.

Veel opleidingen zeggen niet te selecteren, maar stellen wel aanvullende eisen voor de instroom van masteropleidingen. Afhankelijk van het gehanteerde uitgangspunt, selecteert 10 tot 40 procent van de opleidingen. Vaak worden bijvoorbeeld aanvullende eisen gesteld aan hbo-gediplomeerden en buitenlandse studenten, maar niet aan studenten van de eigen instelling die vanuit de bachelor doorstromen naar de master.

Voorlichting krijgt meer aandacht

In vergelijking tot eerder inspectieonderzoek in 2017 maken instellingen werk van betere voorlichting. Studenten zijn daar in het algemeen tevreden over. Instellingen kunnen nog wel meer duidelijkheid geven over hoe aanvullende eisen gewogen worden, en de resultaten beter terugkoppelen.

Kleine effecten op toegankelijkheid en kansengelijkheid

De toegankelijkheid van het hoger onderwijs wordt bij de selectie in het oog gehouden, bijvoorbeeld door de Taskforce Toelating Master van de VSNU. Wel kunnen de universiteiten beter afstemmen over de selecterende masters.

Net als bij het onderzoek in 2017 blijkt selectie weinig uit te maken voor de instroom van verschillende groepen studenten. Jongens en studenten met een niet-westerse migratieachtergrond waren in 2016 minder vertegenwoordigd in selecterende masteropleidingen. In 2017 is dit voor studenten met een niet-westerse migratieachtergrond niet meer het geval. Specifiek beleid dat gericht is op gelijke instroomkansen bij de universiteiten ontbreekt meestal.

Onderzoeksopzet

Voor dit onderzoek heeft de Inspectie van het Onderwijs een inventarisatie uitgevoerd bij alle bekostigde universiteiten, en een praktijkstudie verricht bij zes instellingen. Verder hebben we een vragenlijst uitgezet bij masterstudenten.