Inspectie nodigt docenten uit als tijdelijk toegevoegd expert

Ook in het komende schooljaar kunnen docenten met een onderwijsinspecteur meelopen tijdens themaonderzoeken bij scholen. Sinds enkele jaren biedt de Inspectie van het Onderwijs aan leraren de gelegenheid mee te doen aan meerdaagse onderzoeken als zogeheten Tijdelijk Toegevoegde Experts. Docenten met verschillende deskundigheid kunnen zich tot 26 juni aanmelden.

Als expert die aan een onderzoek wordt toegevoegd, kan de docent leren van de praktijk op collega-scholen en daarbij zelf ervaren hoe de inspectie te werk gaat. De expertise van de docent kan anderzijds bijdragen bij aan de kwaliteit van het onderzoek.

Er is in schooljaar 2018/2019 ruimte voor een docent Fries, voor docenten met deskundigheid rond werkdrukvermindering, een vmbo-examensecretaris, een leraar (v)so met deskundigheid rond instroom, leraren met deskundigheid rond leerlingen met (extra) ondersteuningsbehoeften, en mbo-docenten. De gevraagde inzet van de leraren is vijf tot tien dagen, verspreid over het schooljaar.

Aanmelding kan via tte@owinsp.nl.