Weblog: Transparantie rond financiële kengetallen leidt tot perverse effecten

In een vorig blog heb ik stilgestaan bij de wijze waarop de inspectie bepaalt welke kengetallen deel uitmaken van een setje dat zij hanteert voor de financiële risicodetectie. De methode daarvoor kun je alleen maar achteraf toepassen. Voor dagelijks toezicht heb je daar niet zoveel aan. Daarom gebruikt de inspectie voor het dagelijks toezicht signaleringswaarden: getalletjes waaraan we aflezen of een waarde bij een instelling wel of niet een risico vormt. Bijvoorbeeld 0,5 (of 0,75) voor de liquiditeit.

Lees de weblog van Jos Verkroost.