Natacha Malick Directeur Beleidsondersteuning en Organisatie

Per 1 juni 2018 begint Natacha Malick-Penninga als Directeur Beleidsondersteuning en Organisatie van de Inspectie van het Onderwijs. Zij volgt Cas Teijssen op, die per die datum benoemd is als Directeur Communicatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Natacha wordt gedetacheerd vanuit de Belastingdienst. Bij de Inspectie wordt ze verantwoordelijk voor de brede bedrijfsvoering en de ondersteuning van de beleidsontwikkeling.
 
Natacha werkt momenteel als Directeur Informatiehuishouding bij Belastingdienst / Centrum voor facilitaire dienstverlening. Bij de Belastingdienst en de Douane vervulde ze verschillende rollen in het toezicht en in de bedrijfsvoering. Zij was onder meer werkzaam als inspecteur en leidinggevende in meerdere functies. Ze studeerde Rechten en Politicologie.