Open data: (eind)oordelen gepubliceerd

Vanaf 11 april 2018 staan de (eind)oordelen met peildatum 1 april 2018 (voorheen toezichtarrangementen) op onze website. Sinds 1 augustus 2017 hebben we het toezicht vernieuwd. Daardoor is op onze website een mix van oordelen en toezichtarrangementen zichtbaar.

Wat beoordeelt de inspectie?

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op scholen en het financieel beheer bij besturen. Bij besturen met middelbaar beroepsonderwijs (mbo) geven we ook een oordeel over het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie.