Weblog "Vertrouwen": een misleidend mantra

Regelmatig voer ik discussies met leraren over zaken waar we ons zorgen over maken in het onderwijs. We zoeken dan naar oplossingen. Met een zekere boze emotionaliteit wordt dan steevast ‘Vertrouwen’ naar voren geschoven. Geef ons vertrouwen en dan komt het vanzelf goed met de kwaliteit van ons onderwijs. Deze roep om vertrouwen vindt grote weerklank in het publieke debat.

Lees de weblog van Fije Hooglandt.