Actueel

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Let op: ons toezicht verandert per 1 augustus 2017

“Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter?” Die vragen staan vanaf 1 augustus centraal bij toezicht op het onderwijs. En omdat het schoolbestuur verantwoordelijk is voor de onderwijskwaliteit, begint en eindigt het toezicht door de Inspectie van het Onderwijs steeds bij het bestuur.

In de onderzoekskaders 2017 staat wat de nieuwe werkwijze is en wat de inspectie beoordeelt. Voor de besturen en de scholen, is er de brochure 'Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur?’ Tot 1 augustus 2017 is er nog een overgangsperiode waarin de inspectie toewerkt naar het vernieuwde toezicht. 

Meer informatie vindt u op de webpagina 'Toezicht vanaf 1 augustus 2017'.