Sectorbeeld Lerarenopleidingen gepubliceerd

Tegelijk met de Staat van het Onderwijs is op 12 april 2017 het Sectorbeeld Lerarenopleidingen gepubliceerd.  In een sectorbeeld worden opvallende ontwikkelingen, verschillen en/of overeenkomsten in het hoger onderwijs in beeld gebracht.

Via de speciale website van het sectorbeeld is een schat aan informatie te vinden over de pabo’s, eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen en andere opleidingen die zijn gericht op het leraarschap. In dit sectorbeeld worden de belangrijkste ontwikkelingen, trends en de stand van zaken in de sector onderwijs weergegeven. Zo is er onder meer informatie te vinden over de opleidingen en de studentenpopulatie, het studiesucces van studenten en de tevredenheid van studenten en afgestudeerden over hun opleiding. Verder wordt in het sectorbeeld ook aandacht besteed  aan de kwaliteitsoordelen van de NVAO.