Weblog: Kijken zonder oordelen

Afgelopen week was ik op een school. Niet om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen, maar gewoon om eens onbevangen te kijken. Voor mijn plezier. Dat  deed ik in Waskemeer (Friesland) bij de vestiging van Liudger. Deze school is namelijk bezig met Lesson Study, een manier om met een groep leraren een les te ontwerpen, iets nieuws uit te proberen en het resultaat te evalueren. Ik had daarvan gehoord en heb de schoolleiding gevraagd of ik eens mocht kijken hoe ze dat doen.

Lees de blog van Anne Bergsma.