Weblog: Regelen of toch niet?

‘Hebben we dan toch niet genoeg geregeld?’ verzuchtte Loes Ypma (PvdA) tijdens het gesprek over evaluatieonderzoeken ten behoeve van voortgangsrapportage passend onderwijs tussen de Tweede Kamer en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Daarmee raakte ze de kern van het debat rond passend onderwijs: Moeten ‘we’ het nu regelen of kunnen we het aan ‘het veld’ overlaten?

Lees de blog van Floor Wijnands.