Wat doet de inspectie in 2017?

2017 wordt een enerverend jaar voor het toezicht. Formeel start de inspectie in het nieuwe schooljaar – 2017/2018 – met het vernieuwde toezicht en het bijbehorende nieuwe onderzoekskader. Een grote overgang, die we in het huidige schooljaar voorbereiden. Dat betekent ook voor scholen en instellingen waar we toezicht op houden een grote verandering. Het Jaarwerkplan 2017 beschrijft onze toezichtactiviteiten in komend jaar.

De inspectie legt in 2017 zo’n 360 vierjaarlijkse bezoeken bij besturen en hun scholen/opleidingen af. Daarbij bezoeken we in totaal ongeveer 2.000 scholen. Ongeveer 500 onderzoeken vinden plaats naar aanleiding van geconstateerde risico’s, de rest in het kader van het onderzoek bij het bestuur of van bijvoorbeeld een themaonderzoek. 

Vernieuwd toezicht

We willen stimuleren dat de kwaliteit op álle scholen verder verbetert. Dat doen we door naast het gesprek met scholen voortaan ook het gesprek met besturen aan te gaan. De eigen verantwoordelijkheid van besturen en scholen én hun ambities vormen het uitgangspunt van het vernieuwde toezicht.

Thematische onderzoeken

Het was onze belangrijkste constatering in de Staat van het Onderwijs van afgelopen jaar: leerlingen met verschillende achtergronden hebben niet dezelfde kansen. Zo is het opleidingsniveau van de ouders steeds bepalender. De kansongelijkheid in het onderwijs groeit. Reden voor de inspectie om in 2017 veel aandacht aan dit thema te besteden.

Diplomering is een thema waar we ons altijd al mee bezighouden. De komende jaren besteden we daarbij extra aandacht aan de actuele trend van flexibilisering. Wordt het systeem van diplomering inderdaad flexibeler? Wat betekent dit voor de kwaliteit? Waar liggen kansen voor verbetering?

Kwaliteitssturing kent vele facetten. Met een aantal onderzoeken proberen we de ontwikkeling van de kwaliteitssturing in kaart te brengen. Daar zijn we de afgelopen jaren al mee begonnen, en daar gaan we volgend jaar mee door.

Peil.onderwijs

Sinds 2014 heeft de inspectie de regie over Peil.onderwijs. Peil.onderwijs voert jaarlijks meerdere peilingen uit onder leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs. Elk jaar rapporteren we over taal en rekenen. Daarnaast komen steeds twee leergebieden apart aan bod. In het voorjaar van 2017 verwachten we de resultaten van Kunstzinnige oriëntatie en Natuur & Techniek. Dit schooljaar vinden peilingen plaats naar bewegingsonderwijs en mondelinge taalvaardigheid.