Inspectie vraagt informatie declaraties bij acht instellingen hoger onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs vraagt acht instellingen in het hoger onderwijs om nadere opheldering over hun declaraties. Het zijn instellingen waar hun accountant bij de controle van de jaarrekening 2013 en/of 2014 vaststelde dat de interne regelingen over declaraties en vergoedingen niet waren nageleefd.

Eind vorig jaar heeft de inspectie onderzocht hoe instellingen in het hoger onderwijs omgaan met de interne regels voor declaraties van bestuurders. In het rapport over dit onderzoek heeft de inspectie destijds al aangegeven dat zij bevindingen van de instellingsaccountants over declaraties nog afzonderlijk zou onderzoeken.