Magazine ‘Onderwijs & inspectie’

De Inspectie van het Onderwijs vindt het belangrijk met leraren in contact te komen.

Dit doet zij tijdens inspectiebezoeken, bijeenkomsten en overleggen. Ook kunnen leraren de website bezoeken, zich op een nieuwsbrief abonneren of het Loket bellen. 
Communicatie kan altijd beter en veelzijdiger. Daarom biedt de inspectie nu een proefnummer van het magazine ‘Onderwijs & inspectie’ aan.

Met het magazine wil de inspectie een beeld geven van het toezicht, meningen uitwisselen en vooral anderen aan het woord laten over het toezicht.