Inspectie neemt kritiek mee in ontwikkeling toezicht

De meerderheid van de vo-scholen is positief of neutraal over het inspectietoezicht. Dit blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van DUO-onderwijsonderzoek naar de tevredenheid van het voortgezet onderwijs over de inspectie.

In het onderzoek noemen scholen de inspectie onafhankelijk, objectief en deskundig. Er zijn ook kritiekpunten. Zo vinden veel respondenten dat de inspectie te veel kijkt naar cijfers en te weinig rekening houdt met de individuele situatie van leerlingen en scholen. De inspectie herkent deze opmerkingen uit haar eigen tevredenheidsonderzoeken. Overigens geven door de inspectie bezochte vo-scholen de inspectie het cijfer 7,6.

De inspectie is bezig met de verdere ontwikkeling van haar toezicht. Daarvoor heeft ze de afgelopen maanden vele gesprekken gevoerd met leraren, schoolleiders, bestuurders, ouders en leerlingen. De uitkomsten van deze gesprekken en de verschillende tevredenheidsonderzoeken vormen belangrijke input voor aanpassingen in het toezicht. Het zal leiden tot een gedifferentieerd toezicht, waarin verschillen tussen scholen meer naar voren zullen komen. Hierbij kijken we niet alleen naar de cijfers die leerlingen op de school halen, maar ook naar zaken als de sociale en maatschappelijke vorming, het schoolklimaat, de tevredenheid van ouders en leerlingen en de terreinen waarop de school zich profileert.