Ouderbijdrage voortgezet onderwijs moet vrijwillig zijn

Scholen voor voortgezet onderwijs mogen alleen op vrijwillige basis financiƫle bijdragen van ouders vragen. Ouders moeten daarbij kunnen kiezen voor welke extra of betere voorzieningen zij wel of niet willen betalen. De gewone voorzieningen en voorgeschreven lesmaterialen moeten voor ouders gratis zijn.

Uit onderzoek van de inspectie blijkt dat scholen in staat zijn aan deze voorschriften te voldoen. In 2010 voldeed nog geen enkele onderzochte school aan alle voorschriften rond de ouderbijdrage. Naar aanleiding daarvan zijn het toezichtkader en de wetgeving gestroomlijnd. Na herhaaldelijk heronderzoek bleken in april 2012 alle scholen uit de steekproef 2010 aan de voorschriften te voldoen.

De inspectie zal het toezicht op de vrijwillige ouderbijdrage opnemen in het reguliere toezicht. Op deze manier wil de inspectie ervoor zorgen dat ook scholen die niet in de oorspronkelijke steekproef opgenomen waren, transparant communiceren over de vrijwilligheid van de ouderbijdrage.