Inspectie onderzoekt professionele ruimte docenten

Goede leraren zijn essentieel voor goed onderwijs. Zij hebben daarvoor professionele ruimte nodig. Daarom onderzoekt de inspectie in 2013 hoe de schoolleiding het professioneel handelen van de leraar aanstuurt. Ook wil de inspectie weten hoe het bestuur het onderwijskundig leiderschap van de schoolleiding bevordert. Dit staat in het Jaarwerkplan 2013, waarin beschreven is hoe de inspectie het toezicht op het onderwijs vormgeeft.

Enkele andere nieuwe onderzoeksthema's van de inspectie zijn:

  • de wijze waarop basisscholen het basisschooladvies vaststellen;
  • de wijze waarop scholen hun beleid rond psychisch geweld uitvoeren;
  • de effecten van het inspectietoezicht.

Verder houdt de inspectie een inventariserend onderzoek op private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen. Ook bereidt de inspectie zich voor op de invoering van het passend onderwijs en het toezicht op de samenwerkingsverbanden.

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op individuele onderwijsinstellingen. Daarnaast rapporteert ze over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel dat onderwijs te verbeteren.