Zij-instromers moeten beter begeleid worden in vo en mbo

Er kan veel verbeterd worden aan het traject van zij-instroom van leraren in het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit stelt de Inspectie van het Onderwijs in haar rapport 'Evaluatie van het zij-instroomtraject leraren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs'.

Zo zou het individuele scholingstraject beter moeten aansluiten op het assessment voor het voortgezet onderwijs. Ook is intensievere samenwerking nodig in de begeleiding tussen de school en de lerarenopleidingen. In het mbo is behoefte aan standaardisering van de vereisten voor het pedagogisch-didactische getuigschrift. Ook in die sector moet meer aan maatwerk worden gedaan.

Casestudies

Voor het onderzoek heeft de inspectie casestudies uitgevoerd op vier vo-scholen, vier assessmentcentra van lerarenopleidingen (die geschiktheidsonderzoeken uitvoeren) en vier mbo-scholen.

Uitvoering geschiktheidsonderzoeken

De geschiktheidsonderzoeken worden volgens de wettelijke regels uitgevoerd. Betrokkenen zijn over het algemeen tevreden. Wel blijkt dat de scholen waar de zij-instromers werken nauwelijks bekend zijn met de inhoud van de adviezen, waardoor ze hun ondersteuning bij het leren op de werkplek niet daarop kunnen aanpassen.

Begeleiding van zij-instromers

De begeleiding van zij-instromers in het vo vanuit de opleiding is minimaal. Er is geen geregeld contact tussen de begeleider op school en de begeleider vanuit de opleiding. De begeleiding vanuit de school is over het algemeen aan het begin intensief, maar in het tweede jaar is er nog amper begeleiding. Verder hebben schooldirecties en begeleiders op school geen duidelijk beeld van het niveau dat vereist is in het bekwaamheidsonderzoek dat het traject afsluit.

In het mbo, waar besturen zelf de geschiktheid van de zij-instromer mogen vaststellen, bestaat grote variatie in omvang, inhoud en kwaliteit van de zij-instroomtrajecten.

Toezicht

De inspectie zal toezicht blijven houden op de zij-instroomtrajecten via de themalijn De Leraar.