Ontwikkeling onderwijstijd stagneert

De positieve ontwikkeling van de afgelopen jaren op het gebied van onderwijstijd in het voortgezet onderwijs stagneert. Dit is de belangrijkste uitkomst uit het onderzoek dat de inspectie vandaag publiceert.

De inspectie heeft onderzoek gedaan naar de gerealiseerde onderwijstijd over schooljaar 2010/2011.

Het onderzoek toont aan dat het aantal scholen niet verder groeit en in het havo is zelfs een teruggang te zien. Het effect van de aangepaste norm van 1.040 in de onderbouw naar 1.000 lijkt uitgewerkt en een deel van de scholen zal zich extra moeten inspannen om aan de norm te voldoen.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:

  1. Drie jaar lang steeg het aantal scholen dat in alle leerjaren voldoende onderwijstijd realiseerde. In 2011 is over het geheel genomen sprake van een lichte daling van 80 naar 77 procent (praktijkonderwijs 100 procent, vmbo 88 procent, havo 50 procent en vwo 64 procent).
  2. De registratie en verantwoording van de gerealiseerde onderwijstijd is over het algemeen adequaat, maar behoeft op een aantal scholen verbetering.
  3. Er zijn gemiddeld ruim meer klokuren onderwijstijd gerealiseerd dan de norm voorschrijft.
  4. Het gemiddeld aantal uren tekort dat de ‘onvoldoende’ scholen realiseren is in 2011 verder teruggelopen.

Verder nemen scholen nog weinig initiatief voor het agenderen van nieuwe onderwijsactiviteiten en de horizontale dialoog speelt nog steeds een beperkte rol. Op de scholen die overleg voeren met ouders, leerlingen en leraren over de invulling van onderwijstijd gaat het doorgaans over vormen die al passen binnen het geldende beoordelingskader.