Daling aantal schorsingen in voortgezet onderwijs

Het aantal schorsingen in het voortgezet onderwijs is voor het tweede opeenvolgende jaar gedaald. Het aantal leerlingen dat van school verwijderd werd nam in het schooljaar 2010/2011 licht toe. In totaal meldden scholen 4.079 schorsingen van langer dan één dag en 650 verwijderingen bij de inspectie. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het inspectieonderzoek.

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn verplicht aan de inspectie te melden als:

  • zij een leerling langer dan één dag schorsen;
  • of een leerling van school willen verwijderen.

Tussen 2006/2007 en 2008/2009 steeg het aantal meldingen jaarlijks. In 2009/2010 was er een sprake van een forse daling, die zich in 2010/2011 voor het aantal schorsingen heeft doorgezet.

De schorsingen en verwijderingen betreffen in driekwart van de gevallen jongens. Op het praktijkonderwijs en het vmbo worden relatief de meeste sancties getroffen. Ook leerlingen in de vier grote steden worden relatief vaak geschorst of verwijderd.