Nieuw toezichtkader beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

De sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) van de Inspectie van het Onderwijs werkt sinds 1 januari met een nieuw toezichtkader. Met dit toezichtkader zet de inspectie een nieuwe aanpak in voor de bve-sector. De uitgangspunten voor het toezicht in 2012 zijn in een paar woorden weer te geven: activerend, risicogericht en proportioneel.

Wat is nieuw? Vanaf dit jaar is er minder toezicht waar dat kan. Een instelling die voldoende presteert en de kwaliteitsborging op orde heeft, onderzoeken wij nog maar eens in de drie jaar. Bij geconstateerde risico’s naar aanleiding van het driejaarlijkse onderzoek wordt maatwerk geleverd waardoor alleen onderzoek wordt uitgevoerd als dat echt nodig is.

Er is voorts meer samenhang in ons toezicht (onderwijs en examens) en naast het beoordelen van de kwaliteit van opleidingen is de kwaliteitsborging zowel op instellings- als opleidingsniveau een vast onderdeel van ons toezicht. Ook sluiten we het financieel toezicht aan.

Het volledige en formeel geldende toezichtkader 2012 was eind 2011 reeds vastgesteld. Een bewerking in verkorte vorm hiervan is nu ook in brochurevorm verschenen.