07 november Themabijeenkomst Kwaliteitsborging en zelfbeoordeling

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
NDC Den Hommel

Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

In het kader van het themaonderzoek  “Kwaliteitsborging en Zelfbeoordeling” organiseert de inspectie twee bijeenkomsten, die tot doel hebben de thema’s die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen verder te verkennen. We focussen ons op de volgende drie onderwerpen:

  1. De verbinding tussen beoordelingen op opleidingsniveau en de ambitie van het bevoegd gezag of de directie,
  2. De verantwoording over de aanpak en de resultaten van de beoordeling van de eigen kwaliteit en
  3. De betrouwbaarheid van het zicht op de eigen kwaliteit.

Inhoud bijeenkomst 31 oktober

Tijdens deze bijeenkomst gaan we dieper in op het eerste onderwerp. Hiervoor nodigen we zowel bekostigde als niet-bekostigde instellingen uit. We spreken dan graag met besturen en directies, zowel op bestuurlijk niveau als uitvoerend/operationeel niveau. U kunt hierbij denken aan bestuurders, directeuren en opleidingsmanagers.

Inhoud bijeenkomst 7 november

In deze bijeenkomst spreken we verder over de onderwerpen 2 en 3, te weten verantwoording en betrouwbaarheid. We nodigen hiervoor, naast de instellingen, ook enkele partijen uit het stelsel uit.

De inschrijving voor deze activiteit is gesloten.