22 januari Nationale Onderwijs Tentoonstelling van 22 tot en met 26 januari in de Jaarbeurs

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Jaarbeurs Utrecht

In januari is de tweejaarlijkse Nationale Onderwijs Tentoonstellng (NOT) in de Jaarbeurs in Utrecht. De NOT is de vakbeurs voor onderwijsprofessionals in primair en voortgezet onderwijs, mbo en kinderopvang. Natuurlijk is de inspectie ook aanwezig in een gezamenlijke OCW stand met DUO en het bestuursdepartement. Wat kunt u bij de NOT van ons verwachten?

In gesprek met een inspecteur?

In onze stand kunt u onder het genot van een gratis kopje koffie of thee in gesprek met een inspecteur. Dagelijks zijn er inspecteurs uit primair en voortgezet onderwijs beschikbaar. Tevens zijn er op enkele dagen inspecteurs voor MBO en speciaal onderwijs aanwezig. Kijk in de planning wanneer welke inspecteurs aanwezig zijn. Lijkt het u leuk om langs te komen? Meld u dan nu aan als bezoeker en kom langs! U vindt ons in hal 3, bij standnummer 03.B046.

Wat weegt u mee bij de advisering in groep 8?

In onze stand kunt u een serious game spelen. Met deze interactieve simulatie Basisschooladvies kunt u zelf ontdekken wat u - bewust én onbewust - meeweegt bij de advisering in groep 8. Aan de hand van de resultaten kunt u in gesprek met een inspecteur. Wilt u de game nu al spelen? Dat kan via: https://www.onderwijsinspectie.nl/seriousgame.

Nieuw onderwijsresultatenmodel primair onderwijs

Tijdens de NOT informeren wij u graag over het nieuwe onderwijsresultatenmodel dat we momenteel voor het primair onderwijs ontwikkelen. In dit nieuwe model kijken we niet langer naar de gemiddelde scores op de eindtoets, maar naar de behaalde referentieniveaus. Ook gaan we op een andere manier rekening houden met de leerlingenpopulatie. Dat doen we niet langer aan de hand van het percentage gewichtenleerlingen op de school, maar aan de hand van de schoolweging die het CBS voor ons berekent. Tijdens een onderzoek nemen we de toelichting van de school over de resultaten mee in ons oordeel. Hierbij denken wij aan bijzonderheden met betrekking tot de leerlingenpopulatie en passend onderwijs. Tijdens de NOT vertellen wij u er graag meer over.

Workshops

Het ministerie van OCW organiseert ook enkele workshops over de thema’s werkdruk, passend onderwijs en de professionele ontwikkeling van leraren.

Meer weten?

Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via not-ivho@owinsp.nl. U kunt ons ook volgen op social media via Twitter (@onderwijsinsp), Facebook en LinkedIn.

                                                            Planning workshops
Wanneer? Wat?
22 januari 11.30-12.15 Workshop omgaan met werkdruk
23 januari 10.30-11.15 Workshop praktijkvoorbeelden passend onderwijs
23 januari 13.30-14.15 Workshop professionele ontwikkeling leraren
23 januari 16.30-17.15 Workshop omgaan met werkdruk
24 januari 11.30-12.15 Workshop omgaan met werkdruk
25 januari 10.30-11.15 Workshop praktijkvoorbeelden passend onderwijs
25 januari 13.30-14.15 Workshop professionele ontwikkeling leraren
26 januari 11.30-12.15 Workshop omgaan met werkdruk
                                         Aanwezige inspecteurs
Wanneer? Welke sector?
22 januari Primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, vertrouwensinspecteur
23 januari Primair onderwijs, voortgezet onderwijs
24 januari Primair onderwijs, voortgezet onderwijs, vertrouwensinspecteur
25 januari Primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, Caribisch Nederland, buitenland
26 januari Primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, vertrouwensinspecteur, speciaal onderwijs