15 november Bijeenkomst themaonderzoek Verkorte opleidingen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
NDC Den Hommel Kennedylaan 9 ǀ 3533 KH ǀ Utrecht

NDC Den Hommel routebeschrijving

Op 15 november 2018 van 13.00 tot 17.00 uur organiseert de inspectie een bijeenkomst in het kader van het themaonderzoek Verkorte opleidingen. Deze bijeenkomst is bedoeld voor bekostigde instellingen, zij hebben hier per e-mail een uitnodiging voor ontvangen.

Aanmelding (maximaal vier personen per instelling) is mogelijk tot 31 oktober op het e-mailadres mbo_themaonderzoek_ivho@owinsp.nl. Vermeld de naam van uw instelling, uw naam en uw functie. De inloop is vanaf 12.30 uur. Aansluitend op de bijeenkomst is een borrel. In tegenstelling tot eerder bericht is er alleen op 15 november een bijeenkomst.

Hoe combineren verkorte opleidingen kwaliteit met flexibiliteit

Mbo-instellingen bieden in verschillende varianten verkorte opleidingen aan. Daarmee spelen ze in op de mede in het kader van een leven lang leren aanwezige behoefte aan flexibele trajecten vanuit zowel het bedrijfsleven als bepaalde groepen studenten.

De inspectie wil met u in gesprek over de randvoorwaarden die nodig zijn om verkorte mbo-trajecten in te richten. Samen met u willen we de perspectieven van de mbo-instellingen, de overheid en het bedrijfsleven verkennen. Daarnaast presenteren we de bevindingen van het themaonderzoek naar verkorte opleidingen binnen het niet bekostigd onderwijs.