Tweets @onderwijsinsp

Onderwijsinspectie @onderwijsinsp

@VerbrugghenGert Het gebruik van extern genormeerde (methode-onafhankelijke) toetsen is niet bij wet geregeld. Binnen de kwaliteitszorg kan de school in haar schoolplan eigen aspecten van kwaliteit benoemen en vermelden. ^IZ

1 dag geleden
Onderwijsinspectie @onderwijsinsp

Wist u dat de Inspectie van het Onderwijs een samenwerkingsovereenkomst heeft met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)? Wat dit inhoudt, kunt u lezen op onze website: bit.ly/samenwerkingAP #woensdagweetje #privacy #avg pic.twitter.com/uBX1ZxFD5i

1 dag geleden
Onderwijsinspectie @onderwijsinsp

@lobkevlaming Een deel van de scholen wordt bezocht tijdens het vierjaarlijks onderzoek. De andere scholen worden via een jaarlijkse prestatieanalyse bekeken of komen aan bod tijdens bijvoorbeeld een themaonderzoek. ^IZ

1 dag geleden
Volg @onderwijsinsp