Cookies op Onderwijsinspectie.nl Verbergen Meer over cookies
Inspectie van het Onderwijs - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Primair onderwijs

Ieder jaar kijkt de inspectie of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek wordt bepaald hoeveel toezicht een school nodig heeft.

Hoe beoordeelt de inspectie mijn school?

In het toezichtkader 2012 staat hoe de inspectie werkt, wat precies beoordeeld wordt en wanneer het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Zo weten scholen en besturen wat ze van (het toezicht van) de inspectie kunnen verwachten. Via Zoek Scholen vindt u de beoordeling van de inspectie per school.

Handige links

Nieuwsbrief primair onderwijs

Ongeveer vijf keer per jaar brengt de inspectie een nieuwsbrief over het primair onderwijs uit.

U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief over het primair onderwijs. In het Onderwijsverslag 2012/2013 leest u meer over ontwikkelingen en trends in het primair onderwijs.

Stuur door