Cookies op Onderwijsinspectie.nl Verbergen Meer over cookies
Inspectie van het Onderwijs - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zwakke en zeer zwakke scholen

Een zwakke of zeer zwakke school is een school die onvoldoende onderwijsresultaten (eindopbrengsten) realiseert en die daarnaast op belangrijke onderdelen van het onderwijsleerproces onvoldoende kwaliteit laat zien.

Daling (zeer) zwakke scholen

Lees meer over de kwaliteit scholen en opleidingen in het onderwijsverslag 2012/2013.

Brochure

De brochure 'Toezicht op zwakke en zeer zwakke scholen - zo werkt het' beschrijft  de manier waarop de inspectie omgaat met scholen die als zwak of zeer zwak zijn beoordeeld.

Overzicht zeer zwakke scholen

Via Zoek Scholen op deze website kunt u het rapport van de inspectie per school inzien. Daarnaast publiceert de inspectie een overzicht van zeer zwakke scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, expertisecentra en voortgezet onderwijs. Dit overzicht wordt maandelijks geactualiseerd.

Stuur door