Skip to main content

Excellente scholen

Op deze pagina vindt u informatie over het traject Excellente Scholen.

Aanmeldingsprocedure 

De aanmeldingsprocedure voor het traject Excellente Scholen 2016 is inmiddels gesloten. Deze liep van 1 februari t/m vrijdag 4 maart 2016, 12.00 uur. 

 

Erkenning, waardering en uitdaging

Een excellente school is in de basis een goede school die zich onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren op een bepaald gebied dat in de school als geheel doorwerkt. Met het predicaat Excellente School krijgen zeer goed presterende scholen de maatschappelijke zichtbaarheid en waardering die ze verdienen. Excellente scholen zijn een voorbeeld voor andere scholen. Zij dagen andere scholen uit om de lat ook hoog te leggen en dit predicaat te bemachtigen.

Al meer dan 700 scholen hebben in de afgelopen vier jaar deelgenomen aan het traject Excellente Scholen. Zij zien het predicaat niet alleen als een vorm van erkenning en waardering voor hun prestaties, maar ook als een uitdaging om hun onderwijs voortdurend tegen het licht te houden en verder te ontwikkelen. Zelfs scholen aan wie het predicaat nog niet is toegekend, vonden het leerzaam om mee te doen. Zij zagen de aanbevelingen in het schoolrapport als bruikbare handvatten om hun onderwijs op bepaalde onderdelen te verbeteren en een stimulans om te werken aan de onderwijskwaliteit. 

Excellente Scholen 2015-2017

Op 18 januari 2016 vond de uitreiking van de predicaten Excellente Scholen 2015-2017 plaats.
Bekijk de video, tweets, blogs, de interactieve kaart en de juryrapporten via de speciale website.

Logo Excellente School

Download onderstaand het Excellente School logo per sector, geschikt voor gebruik op de website. Heeft u het logo in EPS file (voor drukwerk) nodig, stuur dan een mail naar: excellentescholen@onderwijsinspectie.nl.


Download het logo Excellente School 2015-2017

Download het logo Excellente School so 2015-2017

Download het logo Excellente School vso 2015-2017

Download het logo Excellente School vmbo-(g)t 2015-2017 

Download het logo Excellente School vmbo-t 2015-2017

Download het logo Excellente School vwo 2015-2017


Download het logo Excellente School havo 2015-2017