Cookies op Onderwijsinspectie.nl Verbergen Meer over cookies
Inspectie van het Onderwijs - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zeer zwakke vrijescholen

4 oktober 2007

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de resultaten van het toezicht op vrijescholen voor basisonderwijs die zijn onderzocht in de kalenderjaren 2003, 2004 en 2005.

In de afgelopen jaren heeft de Inspectie van het Onderwijs twee maal eerder gesignaleerd dat de kwaliteit van het onderwijs op vrijescholen achter bleef bij de kwaliteit van de hele populatie basisscholen. Inmiddels heeft de inspectie haar tweede bestandsopname afgerond, die de periode 2003-2007 beslaat.

Opnieuw heeft zij apart aandacht geschonken aan de positie van de vrijescholen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Voorts is in het onderzoek apart aandacht besteed aan kenmerken van zeer zwakke scholen en aan de ontwikkeling van zeer zwakke scholen die zich binnen twee jaar hebben verbeterd.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de resultaten van het toezicht op vrijescholen voor basisonderwijs die zijn onderzocht in de kalenderjaren 2003, 2004 en 2005. Alle vrijescholen die in deze periode een periodiek onderzoek hebben gehad, zijn in de analyse betrokken.

De onderzoeksvragen in het rapport van september 2007 luidden als volgt:

  1. Hoe is, per augustus 2007, de kwaliteit van het onderwijs aan vrijescholen in het basisonderwijs?
  2. Welke ontwikkelingen hebben zich voorgedaan in de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs?
  3. Welke ontwikkelingen hebben zich voorgedaan in de kwaliteit van het onderwijs aan de vrijescholen nadat ze tijdens de tweede bestandsopname (2003-2007) door de inspectie als zeer zwak zijn beoordeeld?

Naar het oordeel van de inspectie laten de mate waarin en de wijze waarop vijf als zeer zwak beoordeelde vrijescholen zich binnen een periode van twee jaar hebben weten te verbeteren, zien dat een kwaliteitsslag heel goed mogelijk is, ook voor het vrijeschoolconcept.

 

Meer informatie

Terug naar publicatielijst