Cookies op Onderwijsinspectie.nl Verbergen Meer over cookies
Inspectie van het Onderwijs - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Overzicht zeer zwakke scholen/afdelingen

2 februari 2015

Dit overzicht is een dynamische lijst van zeer zwakke scholen/afdelingen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, expertisecentra en voortgezet onderwijs.

Het betreft de scholen, afdelingen van scholen of onderwijskundige eenheden die vanaf 1 januari 2003 door de inspectie als zeer zwak zijn beoordeeld. Deze lijst geeft de stand van zaken weer per 1 februari 2015. De lijst wordt in maart 2015 geactualiseerd.

Een zeer zwakke school/afdeling is een school/afdeling die onvoldoende onderwijsresultaten (eindopbrengsten) realiseert en die daarnaast op cruciale onderdelen van het onderwijsleerproces onvoldoende kwaliteit laat zien.

Een school/afdeling wordt aan dit overzicht toegevoegd wanneer de inspectie de school/afdeling als zeer zwak heeft beoordeeld, het inspectierapport van het kwaliteitsonderzoek vastgesteld is en het op internet geplaatst is.

In de regel krijgt een school/afdeling maximaal 2 jaar de tijd de kwaliteit weer op een aanvaardbaar niveau te brengen. Dit betekent dat scholen/afdelingen op de lijst waarvan het rapport al geruime tijd geleden is vastgesteld, al verder gevorderd zijn in het verbeteringsproces. In deze verbeterfase voert de inspectie geïntensiveerd toezicht uit. Tijdens en aan het eind van dit traject van geïntensiveerd toezicht beoordeelt de inspectie de resultaten van de kwaliteitsverbetering bij het tussentijds kwaliteitsonderzoek (TKO) en het afsluitende Onderzoek naar de Kwaliteitsverbetering (OKV).

Een school/afdeling wordt weer van de lijst verwijderd wanneer de inspectie bij het TKO of OKV heeft vastgesteld dat de school/afdeling zich voldoende heeft verbeterd, het rapport van dit onderzoek is vastgesteld en op internet is geplaatst.

Stuur door

Terug naar publicatielijst