Cookies op Onderwijsinspectie.nl Verbergen Meer over cookies
Inspectie van het Onderwijs - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Excellente scholen

24 juni 2013

Met het predicaat Excellente School, van een onafhankelijke jury voor excellente scholen, krijgen zeer goed presterende scholen de waardering en zichtbaarheid die ze verdienen. Excellente scholen zijn een voorbeeld voor andere scholen; zij dagen hen uit om de lat ook hoog te leggen. De inspectie gaat stapsgewijs het secretariaat van de jury voor excellente scholen overnemen.

De aanmelding voor de tweede ronde van het excellentietraject is op 27 mei 2013 gesloten. Het traject is op vergelijkbare wijze ingericht als in het voorafgaande jaar; scholen kunnen zich uit eigen beweging aanmelden en worden door een onafhankelijke jury beoordeeld en gekozen. Om excellentie zo goed mogelijk te bepalen, hanteert de jury een meervoudige methode. Enerzijds wordt informatie gebruikt die de school zelf verschaft via een gestructureerd aanmeldingsformulier en via een presentatie voor de jury. Anderzijds wordt door een delegatie vanuit de jury, vergezeld door een expert, een bezoek gebracht aan de school en worden verschillende externe informatiebronnen gebruikt.

Nieuw is de toegenomen betrokkenheid van de Inspectie van het Onderwijs. Wij gaan stapsgewijs het secretariaat van de jury overnemen van het ministerie van OCW. Verder komen dit jaar behalve primair onderwijs en voortgezet onderwijs ook het speciaal (basis)onderwijs en het praktijkonderwijs in aanmerking voor het predicaat Excellente School.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de websites: www.excellentescholen.nl en www.regioplan.nl/excellentescholen.

Stuur door